Büyük Dogus Mecdü't Talid

Yazar :İbrahim Fasih Haydari

Yayınevi : Semerkand Yayınları

%20
15.00 TL
12.00 TL

Kapat  Rahmân ve Rahîm olan Allahin adi ile    Ihlâsli kullarina ihsan ve nimet lutuflarini saçarak onlari cennetlerinde ebedî kalacaklardan kilan Cenâb-i-Hakka hamdolsun. Onlarin yolunu tutan, dilleri ve kalpleri ile onlarin uygulamalarini örnek alanlara müjdeler olsun.    Salât ve selâm, apaçik bir sekilde dogru yola ileten efendimiz, siginagimiz, habibimiz Hz. Muhammede [sallallahu aleyhi vesellem] ve kalpleri Rahmânin zikriyle huzur bulan âl ve ashabina olsun.    Insanlar arasinda Mevlânin affina en çok muhtaç olan Haydarîzâde lakabiyla meshur, Bagdatli, Naksibendî tarikatinin Halidiyye koluna mensup Seyyid Sibgatullahin [kuddise sirruhû] oglu Seyyid Ibrahim Fasîh [kuddise sirruhû] der ki:    Bu kitap, seyhimiz, dayanagimiz, kutbül-vücûd 1, sühûd 2 makamina ulasmis bir gavs, din ve milletin dayanagi, yakîn 3 ve hakikatin delili, sâliklerin 4 terbiyecisi, zâhidlerin mürsidi, asrinin ve zamaninin müceddidi, zamaninin göz kamastiran bir serveti, mutlak olarak asrindaki seyhlerin seyhi, bütün ufuklarda parlayan tarikatin günesi, lafiz ve mana olarak bütün ilimleri kendisinde toplayan engin bir deniz, göz kamastiran olaganüstü haller ve açik keramet sahibi, çok rükû ve secde yapan, iki kanat sahibi (zâhirî ve manevi ilimlere sahip), Mevlânâ Ziyâüddin Halid en-Naksibendî el-Osmânî el-Irâkî es-Sehrezûrî 5 (v. 1242/1826) hazretlerinin yetismesini ve menkibelerini içermektedir. Allah Teâlâ onun yüce nefeslerinin bereketinden üzerimize saçsin.    Bu kitabi dostlar için bir hatira, inkârci kinayicilar için bir aydinlatma, kimseye malinin ve çocuklarinin fayda vermeyecegi, ancak selim bir kalple gelenlerin fayda görecegi o kiyamet gününde de bana bir erzak olmasi için yazdim. Dürrül-Muhtâr adli kitabin sahibi büyük âlim ve fakih Ibn Âbidin 6 (v.1252/1836) gibi bazi seçkin âlimler de Mevlânâ Halidin [kuddise sirruhû] menkibeleri hakkinda kitap telif etmislerdir. Bir mukaddime, iki bölüm ve bir hatime ile düzenledigim bu kitaba "el-Mecdüt-Tâlîd fî Menâkibi Mevlânâ Hâlid ismini verdim. Birinci bölüm, Mevlânâ Halidin [kuddise sirruhû] halleri hakkindadir. Ikinci bölüm ise bazi halifeleri hakkindadir.  Tevfik ve dogru yola ulastirmak Allahtandir.    1 Kutbül-aktâb, kutbül-ekber, kutbül-irsad en büyük veliye verilen isimler olup, halki Hakka götürmekle görevlidirler. Iki türlü kutub vardir. 1. Kutbül-irsad: Buna, kutbiyyet-i kübrâ denir. Irsad makami, nübüvvetin bâtinini temsil eder. 2. Kutbül-aktâb ve kutbül-vücûd: Bu hâtemül-evliya olup derecesi bâtin-i hâtem-i nübüvvettir. Yani vücûd makami son nebî Hz. Muhammedin bâtinini temsil eder.     2 Sühûd: Arapça "görmek, müsahede etmek demektir. Kâsânî, sühûdu, Hakki, Hak vasitasiyla görmektir, diye tanimlar. Ziddi gaybettir.     3 Yakîn: Süphe ve tereddüde mahal olmayan dogru ve gerçek.     4 Sâlik: Sözlükte "yolcu anlamina gelen sâlik, tasavvufta, Allaha giden yolu tutana, seyr halinde bulundugu sürece müride denildigi gibi, ilim ve tasavvur ile degil de mücerret hal ile makamlarda seyreden kimseye de denir. Sâlike, ehl-i sülûk de denir.      5 Sehrezûr: Musul vilayetini olusturan üç sancaktan biri olup Diclenin dogusunda bulunan, yerlesim alani batiya dogru uzanan, kuzeyden güneye bir hilal seklindedir. Musul, Süleymaniye ve Bagdat ile sinirlidir.      6 Ibn Âbidin: Ismi, Seyyid Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz olup 1198 (1784) senesinde Samda dogmustur. Samda yetisen âlimlerin ve Osmanlilarin en meshur fikih âlimlerinden biridir. Ibn Âbidin, zâhirî ilimleri ögrendikten sonra, kelâm ve tasavvuf ilimlerini de zamanin en büyük âlimi ve tasavvuf ehli, Mevlânâ Halid-i Bagdâdîden ögrenmis ve onun sohbetiyle sereflenerek kemale ermistir. 1252 (1836) senesinde elli dört yasinda Samda vefat etmistir.
Yayin Dili: Türkçe
Basim Yeri: Istanbul
Basim Tarihi: 2013-12
Baski No: 1
Sayfa Sayisi: 200
Kapak: Karton
Kagit: 2.Hamur
Ebat: 135-215
ISBN: 9786054565023
hizli işlemler
Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır