-40% Erzincanlı Terzi Baba (Hayyat Muhammed Vehbi Kuddise Sirruh) Külliyatı Hayatı, Eserleri, Halifeleri Ve Menkıbeleri
“Silsile-i Aliyye”den Nakşbendî-Müceddidî, Kâdirî, Kübrevî, Çeştî, Sühreverdî, Zü’l-Cenâhayn Zıyâ’üddîn Ebu’l-Behâ Mevlânâ Muhammed Hâlid-i Bağdâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mutlak halîfelerinden Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Şeyh Abdullâh-i Mekkî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin halîfelerinden Erzincân’lı Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Üveysî Şeyh Hayyât Muhammed Vehbî yaʻnî Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri [1780-1848] hakkında “İkinci Baskısı”nı yaptığımız bu kitâbımız, DÖRT KISM’dır:

BİRİNCİ KISM’da; Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin hâl tercümesini, mâddî ve ma‘nevî nesebini, eserlerini, menkıbelerini, talebelerini ve halîfelerini en sıhhatli, en muʻteber kaynakların beyânlarıyla tafsîlâtlı bildirdik. Halîfelerinden Erzincân’lı Leblebîci Baba’nın yazma nüshaları Ankara-Millî Kütübhâne, No: 4148’de ve İstanbul-Süleymâniye Kütübhânesi, Yazma Bağışlar Kısmı, No: 2925’de bulunan “Tuhfetü’l-‘Uşşâk” adlı Türkçe “Dîvânçe”sinden 33 şiirini ve yine halîfelerinden Bâybûrd’lu Seyyid İrşâdî Baba’nın yazma mecmû‘alardan ve cönklerden aldığımız 5 şiiri ile yazma nüshası İstanbul-Süleymâniye Kütübhânesi, Erzincân Kısmı, No: 127’de bulunan 491 beytlik “Mevlid-i Şerîf Risâlesi”nin temâmını ilk kez bu kitâbımızda transkribe ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 186 sahîfedir.

İKİNCİ KISM’da; Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Ehl-i Sünnet İ‘tikâdı’nı ve Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Yolu’nun âdâbını ve erkânını icmâlen beyân buyurdukları Türkçe “Kenzü’l-Fütûh Risâlesi”ni halîfelerinden ve dâmâdlarından Hâcî Hâfız Muhammed Rüşdî Efendi’ye tanzîm ettirdiği 1214 beytlik Türkçe “Miftâh-ı Kenz Risâlesi”ni ilk kez tarafımızdan tesbît edilen 13 ayrı yazma nüshasıyla ve 8 ayrı matba‘a baskısıyla mukâyeseli olarak Latin Harfleri ile yazdık ya‘nî transkribe ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 83 sahîfedir.

ÜÇÜNCÜ KISM’da; bu kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz 34’ü yazma ve 28’i matbûʻ 62 aded Eski Türkçe [Osmânlıca]; 7’si yazma ve 4’ü matbûʻ 11 aded Arabça; 5’i yazma ve 1’i matbûʻ 6 aded Farsça eser olmak üzere 79 eserin ve kullandığımız arşiv vesîkalarının, sâlnâmelerin listesini çıkardık. Kitâbımızın bu kısmı, 4 sahîfedir.

DÖRDÜNCÜ KISM’da; “Miftâh-ı Kenz Risâlesi”nin diğer yazma nüshaları gibi ilk kez tarafımızdan tesbît edilen en eski tarîhli yazma nüshasının tıpkıbasımını yaptık. Bu nüsha “Kenzü’l-Fütûh” adıyla Hicrî 8 Rabîʻu’l-Âhir 1259’da [8 Mâyıs 1843] ya‘nî Terzî Baba Hazretleri’nin âhırete irtihâlinden 5 sene evvel istinsâh edilmiş olup bugün İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütübhânesi, Türkçe Yazmalar, No: 2340’dadır. Kitâbımızın bu kısmı, 32 sahîfedir.

“Oryantalist-Akademik-Bilimsel” dedi-kodularla ve ölçülerle değil, “İlmî” mîzânla ve nizâmla ve Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâʻat Mezhebi gayretiyle Ehl-i Sünnet Âlimleri’nin, Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Mevlevî, Uşşâkî-meşreb zâtların Arabça, Farsça ve Osmânlı Türkçesi’yle yazdıkları kitâblarından, Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Miftâh-ı Kenz Risâlesi”nin 13 ayrı yazma nüshasından, 8 ayrı matbaʻa baskısından; halîfelerinin ve talebelerinin beyânlarından, resmî arşiv vesîkalarından, sâlnâmelerden tercümelerle, sâdeleştirmelerle ve renkli tıpkıbasımlarla hâzırladığımız bu kitâbımız, Erzincân’lı Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Üveysî Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında bu zamâna kadar yazılmış kitâbların en tafsîlâtlısıdır.

 

(Tanıtım Bülteninden)

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Doğrulama Kodu

Erzincanlı Terzi Baba (Hayyat Muhammed Vehbi Kuddise Sirruh) Külliyatı Hayatı, Eserleri, Halifeleri Ve Menkıbeleri

 • Yayın Evi: Kutup Yıldızı Yayınları
 • Ürün Kodu: MSV-230979524087
 • Stok Durumu: Stokta var
 • Yazar Adı: Şaban Er,
 • ISBN: 9786056839290
 • Sayfa Sayısı: 304
 • Baskı Sayısı: 1
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
 • Cilt Tipi: Ciltli
 • Ebadı: 16x24 cm
 • Basım Tarihi: 2018-01-01
 • 100,00TL
 • 60,00TL
 • Vergiler Hariç: 60,00TL

Etiketler: Erzincanli, Terzi, Baba, Hayyat, Muhammed, Vehbi, Kuddise, Sirruh, Külliyati, Saban, Er, Kutup, Yildizi, Yayinlari