Hakkımızda

Misvak Neşriyat Ehl-i Sünnet akâidinin güçlenmesi için Ümmeti Muhammed (s.a.v.)'in ihtiyaç duyduğu eserleri yaşatmak maksadıyla; Hz. Sami (k.s.)’nün “manevi görevlim” diye buyurdukları MTTB 50 Dönem genel başkan, Fatih Gençlik Vakfı’nın banisi, Muhterem Ömer Öztürk tarafından 1988 yılında kurulmuştur.

Muhterem Ömer Öztürk kurduğu bu müessesenin ismini Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu Vakfı'ndan kısaltma olan harflerden oluşturmuştur. İlk olarak da "Âlemlere Rahmet Olan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz" isimli kitabı hazırlattırıp neşretmiştir. 
 
Daha sonra Ümmeti Muhammed (s.a.v.)’in birleşeceği temel noktanın (Türkiye’de Hanefi mezhebinin müntesibi çok olduğu için) Hanefi mezhebi ve İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretleri olduğu gerçeğinden hareketle; Hanefi mezhebi ve İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretlerinin hayatı, düşünce ve eserleri hakkında çalışmalar yapmaya karar vermiş ve bu konuda çeşitli kitaplar yayınlamış ve yayınlamaya da devam etmektedir.
 
Gerek şirketimizin kendi yayınladığı gerekse diğer yayınevlerinden temin ederek okuyucuyla buluşturduğu eserlerin tamamının Ehl-i Sünnet akâidine uygun olması büyük bir titizlikle ele alınmıştır.
 
Dini konular dışındaki kitaplarda da, dine aykırı birşey olmamasına dikkat edilmiştir. Buna rağmen gözden kaçanları bildirmenizi rica ederiz.