-40% Es-Savâ‘iku’l-Muhrika Fi’r-Reddi ‘Alâ Ehli’l-Bida‘ Vez-Zendeka

“ASHÂB-İ KİRÂM, EHL-İ BEYT VE EHL-İ BEYT İMÂMLARI ‘RADIYALLÂHÜ ANHÜM ECME‘ÎN’ HAKKINDA ŞÎ‘ÎLER’İN, RÂFIZÎLER’İN, HÂRİCÎLER’İN, ZINDIKLAR’IN VE BİD‘AT EHLİ KİMSELERİN BÂTIL İ‘TİKÂDLARINA, İFTİRÂLARINA EHL-İ SÜNNET VE’L-CEM‘AT MEZHEBİ’NİN REDDİYYESİ)

Rasûlullâh (Sallâhü Aleyhi Ve Sellem) Hazretleri’nin Ashâb-ı Kirâm’ı, Ehl-i Beyti ve Ehl-i Beyt İmâmları (Radıyallâhü Anhüm Ecmaîn) Hazretleri hakkında Şîa Fırkaları’nın, Râfızîler’in, Hâricîler’in ve Bid‘at Ehli’nin bâtıl i‘tikâdlarına ve iftirâlarına reddiyye olarak yazılmış kitâbların ve risâlelerin en mu‘teberi, en mu‘temedi ve en tafsîlâtlısı olan “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika Fi’r-Reddi ‘Alâ Ehli’l-Bida‘ Vez-Zendeka” kitâbının mü’ellifi “Ehl-i Sünnet Ve’l Cemâat Mezhebi’nin Keskin Kılıcı” Müctehid Allâme İbn Hacerü’l-Heytemî (Rahmetullâhi Aleyh) Hazretler i[1503-1567] hakkınd aSilsile-i Aliyye Meşâyih-i Kirâmı’ndan İmâm-ı Rabbânî ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhümâ) Hazretleri yüksek sitâyişlerle bahs etmişler, kitâblarından istifâde etmişlerdir. Bilhâssa Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî (Kuddise Sirruh) Hazretleri “İmâm-ı A‘zam, İmâm-ı Şâfiî, İmâm-ı Mâlik ve İmâm-ı Hanbel Hazretleri’nden sonra İslâm Âleminin ilmi ummânlar gibi en derîn âlimi, allâme-i beşer Ahmed-i Heytemî Şihâbüddîn İbn Hacer” diye övmüştür.

“Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”, çoğu kısmını bu kitâbımızda ayrıca tercüme ettiğimiz Müctehid Allâme İbn Hacerü’l-Heytemî (Rahmetullâhi Aleyh) Hazretleri’nin “El-Kavlü’l-Muhtesar Fî Alâmâti’l-Mehdiyyi’l-Müntezar” risâlesinde de beyân ettiği Mehdî Hazretleri’nin alâmetlerini ve zuhûrunu, Deccâl’in çıkışını, Meryem Oğlu Îsâ (Aleyhimessalâtü Vesselâm) Hazretleri’nin gökten inişini Sahîh Hadîs-i Şerîfler ile bildirmektedir.  

“Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”, İstanbul-Zeyrek’de medfûn Nakşibendî-Müceddidî, Melâmî, Kâdirî, Şâzelî Şeyh, Allâme Muhammed Emîn-i Tokâdî (Kuddise Sirruh) Hazretleri [1665-1745] tarafından Osmânlı Türkçesi ile tercüme edilmiştir. 

Kitâbımız,YEDİ KISIM’dır:     

BİRİNCİ KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”nın mü’ellifi Müctehid Allâme İbn Hacerü’l-Heytemî Hazretleri’nin hâl tercümesini, hocalarını, talebelerini yazdık. Eserlerini dünyâ kütüphânelerindeki en eski ta’rîhli yazma nüshalarından tıbkı basımlarla ve seçme tercümelerle tanıttık. Gerek Arab âleminde ve gerek Türkiye’de İbn Hacerü’l-Heytemî Hazretleri hakkında bugüne kadar yazılan en tafsîlâtlı ve en sıhhatli hâl tercümesi budur. Kitâbımızın bu kısmı, 99 sahîfedir.

İKİNCİ KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”yı Osmânlı Türkçesi ile tercüme eden Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî Hazretleri’nin hâl tercümesini, hocalarını, ilm ve tarîkat silsilelerini, talebelerini ve halîfelerini yazdık. Eserlerinin herbirini yazma nüshalarından tıbkı basımlarla ve seçme tercümelerle bildirdik. Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî (Kuddise Sirruh) Hazretleri hakkında bugüne kadar yazılan en tafsîlâtlı hâl tercümesi, budur. Kitâbımızın bu kısmı, 10 0sahîfedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”da nakller yapılan 150 kadar kitâbı dünyâ kütübhânelerindeki en eski yazma nüshalarından tıbkıbasımlarla yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 70 sahîfedir.

DÖRDÜNCÜ KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”nın Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî (Kuddise Sirruh) Hazretleri tarafından yapılan tercümesini, kitâbın aslının 5 ayrı yazma nüshası ile mukâyeseli olarak sâdeleştirdik ve tercüme ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 488 sahîfedir.

BEŞİNCİ KISIM’da; Şîa Fırkaları, Râfızîler ve Hâricîler hakkında Dört Mezheb İmâmı (Radıyallâhü Te‘âlâ Anhüm Ecmaîn) başta olmak üzere Hanefî, Şâfiî, Hanbelî, Mâlikî Mezhebi Âlimleri’nden 35 Âlim’in fetvâlarını tercüme ettik. Bu fetvâların asıllarının tıbkı basımlarını yaptık. Kitâbımızın bu kısmı, 48 sahîfedir.

ALTINCI KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika” kitâbının Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî Hazretleri tarafından yapılan tercümesini bire bir çevirdik yanî transkribe ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 300 sahîfedir.

YEDİNCİ KISIM’da; kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz 370’i yazma ve 11’i matbû 381 aded Arapça; 6’sı yazma ve 1’i matbû 7 aded Farsça; 55’i yazma ve 13’ü matbû 68 aded Osmânlı Türkçesi ile yazılmış olmak üzere 455 kitâbın listesini çıkardık. Kitâbımızın bu kısmı, 23 sahîfedir.

 “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika” kitâbı dînin usûlünde, furûunda, mezhebde ve meselede müctehid ve muhakkık âlimlerin kitâblarından nakllerle hâzırlandığından, Rasûlullâh (Sallallâhü Aleyhi Vesellem) Hazretleri’nin Ashâb-ı Kirâmı ve Ehl-i Beyti (Radıyallâhü Anhüm Ecmaîn) hakkında Şîa Fırkaları’nın, Râfızîler’in ve Hâricîler’in bâtıl itikâdlarına ve iftirâlarına reddiyye olarak yazılmış kitâbların en muteberi, en mutemedi ve en tafsîlâtlısıdır.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Doğrulama Kodu

Es-Savâ‘iku’l-Muhrika Fi’r-Reddi ‘Alâ Ehli’l-Bida‘ Vez-Zendeka

 • Yayın Evi: Kutup Yıldızı Yayınları
 • Ürün Kodu: MSV-230979524088
 • Stok Durumu: Stokta var
 • Yazar Adı: Şaban Er,
 • ISBN: 9786058026445
 • Sayfa Sayısı: 1150 sayfa (320 Sayfa Renkli)
 • Baskı Sayısı: 1
 • Kitap Dili: Türkçe
 • Kağıt Cinsi:Ivory 70 Gr
 • Cilt Tipi: Ciltli
 • Ebadı: 17x24
 • Basım Tarihi: 2020-04-01
 • 100,00TL
 • 60,00TL
 • Vergiler Hariç: 60,00TL

Etiketler: Es, Savâikul, Muhrika, Fi’r, Reddi, Alâ, Ehl’l, Bida, Vez, Zendeka, Saban, Er, Kutup, Yildizi, Yayinlari