Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

14.-15. Asır Osmanlı Kültür Tarihi Devlet Düzeni Sosyal Hayat

14-15. Asır Osmanlı Kültür Tarihi adlı bu eserin kaynak malzemesi, 15. yüzyıl Osmanlı tarihi kaynakl..

44,00TL 32,50TL Vergiler Hariç: 32,50TL

1915 Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu? Çarpıtılan-Değiştirilen Tarih

“Ermeni meselesi konusunda şimdiye kadar yazılmış en tarafsız, gerçekleri olduğu gibi aksettiren öne..

50,00TL 32,50TL Vergiler Hariç: 32,50TL

57. Alay Çanakkale

EFSANE ALAY, ÇANAKKALE’DE KURULUYORGöremediği bebeğinin mektuba çizilmiş ayak izi koynunda, yarımada..

33,50TL 22,50TL Vergiler Hariç: 22,50TL

Arabi Harfler Terakkimize Mani Değildir

MİLLETLERİN ve ülkelerin tarihlerinde akıl almaz ârızalar vardır. Sonunayaklaştığımız şu 20'nci as..

25,00TL 13,75TL Vergiler Hariç: 13,75TL

Bir Adın Kalmalı Geriye

Tarihi okumanın değerini, yaşınız ilerledikçe daha iyi anlıyorsunuz. Tecrübeye kulak verenler için g..

27,00TL 19,50TL Vergiler Hariç: 19,50TL

CELÂLEDDİN HAREZMŞAH

Celâleddin Harezmşah, 1199'da Harezm'de doğmuş ve dünyanın en büyük sultanı Alâaddin Muhammed'in oğl..

32,00TL 23,50TL Vergiler Hariç: 23,50TL

Fatih Sultan Mehmet

Sultan Mehmet, Fâtih olmayı gerçekten kafasına koymuş bulunuyordu, esasen kendinden emin ve kar..

26,00TL 17,50TL Vergiler Hariç: 17,50TL

Hadis Tarihinde Muhaddis Sûfîler

"Bu çalışmada, tasavvuf tarihinde önemli ve farklı bir yeri olan, H. IV./M. X. asırda yaşamış ve had..

30,00TL 22,50TL Vergiler Hariç: 22,50TL

Harflerimizin Müdafaası

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk ülkelirine, dış telkinlerle ..

20,00TL 11,00TL Vergiler Hariç: 11,00TL

İbn Fazlan Seyahatnamesi

Bu kitapta "İBN FAZLÂN SEYAHATNÂMESİ"nden başka şu ekler yer almaktadır:1. Ebû Dülef'in RİSÂLE'sinin..

40,00TL 24,00TL Vergiler Hariç: 24,00TL

İslam Tarihinde İlkler

Dr. M. Şerafeddin Kalay tarafından yazılan İslam Tarihinde İlkler adlı kitabın takdiminde diyor ki; ..

20,00TL 12,00TL Vergiler Hariç: 12,00TL

Kayı -I Osmanlı Tarihi / Ertuğrul'un Ocağı

Ey bağlarımın tatlı meyvesi olan Oğul!, Saltanatına mağrur olma. Unutma ki dünya Hazreti Süleyman’a ..

32,00TL 19,50TL Vergiler Hariç: 19,50TL

Kayı -II Osmanlı Tarihi / Cihan Devleti

Sultan Mehmed alayla şehre girdi ve Ayasofya’ya geldi. Atından inerek mabedin içine girdi. Ayasofya’..

42,00TL 27,50TL Vergiler Hariç: 27,50TL

Kayı -III Osmanlı Tarihi / Haremeyn Hizmetinde

üce Allah beni atalarımın ocağına padişah yapınca, şeriki ve benzeri olmayan Hakk Teâlâ hazretlerine..

42,00TL 27,50TL Vergiler Hariç: 27,50TL

Kayı -IV Osmanlı Tarihi / Ufukların Padişahı: Kanuni

Mülk ü dünya kimseye bâkî değil, akıbet berbad olurEy Muhibbî, şöyle farz et kim Süleyman olmuşuzKan..

48,00TL 32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Kayı -V Osmanlı Tarihi / Kudret ve Azamet Yılları

Paşa! Paşa! Sen bu Devlet-i Aliyye’yi henüz tanımamışsın. Allah aşkına şuna inan. Bu devlet öyle bir..

44,00TL 29,50TL Vergiler Hariç: 29,50TL

Kayı -VI Osmanlı Tarihi / İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş

17. asrın son yirmi yılına girildiğinde Osmanlı Devleti gücünün ve kudretinin zirvesinde, dünya siya..

45,00TL 31,00TL Vergiler Hariç: 31,00TL

Kayı VII - Osmanlı Tarihi / Kutsal İttifaka Karşı

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in yediden yetmişe herkesin ilgi ve beğenisini kazanan KAYI serisi, 7. kit..

39,50TL 27,50TL Vergiler Hariç: 27,50TL

Kayı VIII - Osmanlı Tarihi / Islahat, Darbe ve Devlet

Bâğ-ı âlem içre gerçi pek safâdır saltanat Vakf etsen bir kuru gavgâya câdır saltanat Bu z..

42,00TL 28,50TL Vergiler Hariç: 28,50TL

Kelâm Tarihinde Kadınların İzi

“Kelâm tarihinde kadınların varlığını gösterir herhangi müstakil bir çalışma yoktur. Söz konusu boşl..

25,00TL 18,50TL Vergiler Hariç: 18,50TL

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa (2 Cilt Takım)

Hz. Adem'den başlıyarak bütün Peygamberlerin (aleyhisselam), bilhassa Hatemü'l-Enbiya Hz. Muhammed a..

210,00TL 124,50TL Vergiler Hariç: 124,50TL

Mezhepler Tarihi İslam'da Siyasi, İtikadi ve Fıkhi (İthal Kağıt)

İslam dinindeki itikadi mezhepler, siyasi mezhepler, fıkhi mezhepler ve mezheplerin kurucuları doğuş..

110,00TL 59,00TL Vergiler Hariç: 59,00TL

Mezhepler Tarihi İslam'da Siyasi, İtikadi ve Fıkhi (Şamua Kağıt)

İslam dinindeki itikadi mezhepler, siyasi mezhepler, fıkhi mezhepler ve mezheplerin kurucuları doğuş..

120,00TL 69,00TL Vergiler Hariç: 69,00TL

Osmanlı Türkçesi Tarihi ve Derinliği

Türk Dilinin en son, en mühim ve mükemmel eseri hiç şüphesiz bütün bir insanlığa mâl olmuş olan Osma..

50,00TL 35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Tarih-i Taberi (4 Cilt Takım)

Bu eser insanlığın tarihidir..Dünyanın kuruluşundan itibaren Hz. Adem den başlayarak hz.muhammed (s...

300,00TL 210,00TL Vergiler Hariç: 210,00TL

Tarih-i Vehhabiyan (Vehhabiler Tarihi)

Beyaz kâğıda basılmış, TARİHİ VEHHÂBİYAN'ın Osmanlıca metninin latin harfleriyle transkripsiyonu 127..

40,00TL 26,50TL Vergiler Hariç: 26,50TL

Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler

Milletler veya devletler, millet olabilmek için kimi zaman kahraman ve tarih icat etmeye çalışırlar...

45,00TL 34,00TL Vergiler Hariç: 34,00TL

Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı

Yakın tarihimizde, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar devrine ait; on bin kadar cami, mescit, tekk..

50,00TL 29,50TL Vergiler Hariç: 29,50TL