Şüphesiz Esad Erbilî hazretleri, büyüklüğüne nispetle çok az tanınan, diğer taraftan da bilinçli ve sistematik bir şekilde âdetâ yokluğa mahkûm edilen büyük bir velîdir.

Esad Efendi hazretleri; ilmî yönü, tasavvufî şahsiyeti, edebî cephesi ve tarihe tanıklığı ile her biri ayrı ayrı çalışmalara konu olabilecek derinlik ve zenginliğe sahip bir zâttır.

Kitapta, hazretin kitaplarından çeşitli konularla ilgili geniş alıntılar yapılmış, bu yönüyle tasavvufî izahların çokça yer aldığı bir biyografi – menkıbe kitabı husûle gelmiştir. Bunun yanında tarihi vesikalara dayanarak mevzuyu anlatan kaynaklardan nakillerle Menemen Hâdisesine ışık tutulmaya çalışılmıştır.